top of page

Je

REGULAMIN WYBORÓW MR. RUBBER POLAND 2022

 

  1. Wybory organizowane są przez Społeczny Komitet Wyborczy ( Z. Grzegorz Ośko na zlecenie Fundacja Refform ) 

  2. Miejsce i czas przeprowadzenia Wyborów: Warszawa , 20-22 Maj 2022 r.

  3. Kandydaci zgłaszają się dobrowolnie, wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej Wyborów ( zgłoszenie przyjmujemy od dnia 04.04.22 ) 

  4. Kandydatem do tytułu Mr. Rubber Poland może być mężczyzna, który w dniu zgłaszania kandydatury ma ukończone osiemnaście lat ,

       - posiada polskie obywatelstwo i posługuje się językiem polskim. Nie jest wymagane, aby zamieszkiwał na terenie RP.

       - nie posiada polskiego obywatelstwa, ale posługuje się językiem polskim i może udokumentować legalny pobyt na terenie RP w okresie minimum jednego roku przed dniem wyborów ( t.j. od 19 Maja 2021 roku )

   5. Termin zgłaszania Kandydatów upływa: 15.05.2022

   6. Minimalna ilość Kandydatów do Wyborów wynosi 2 osoby. W przypadku braku zgłoszeń wybory nie odbędą się.

   7. Kandydaci mogą prowadzić w mediach społecznościowych akcję wyborczą zachęcającą do głosowania na nich  - termin rozpoczęcia publicznej akcji wyborczej jest jednakowy dla wszystkich Kandydatów i rozpoczyna się z dniem 20.04.2022

   8. Jury Wyborów składa się z przedstawicieli polskiej i międzynarodowej sceny fetyszowej oraz sponsorów.

   9. Sposób przeprowadzenia głosowania oraz punktacja:

     - głosowanie publiczności w dniu wyborów: każda osoba obecna w klubie podczas wyborów ma prawo oddać jeden głos na swojego     kandydata. Nominalna ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów oznacza ilość punktów dodanych do     głosów profesjonalnego  Jury ( NP. 26 głosów publiczności oznacza 26 punktów doliczonych )

    - Jury oddaje głosy na specjalnej karcie na podstawie: 1. Bezpośredniej rozmowy z każdym z Kandydatów ( termin i miejsce rozmowy zostanie podany w późniejszym czasie ) 2. Oceny poszczególnych zadań wykonywanych przez Kandydatów na scenie w dniu wyborów. W każdej z powyższych konkurencji juror ma prawo przyznać sumarycznie 100 punktów rozłożone na poszczególnych Kandydatów . Głosowanie Jury jest tajne. Żaden z jurorów nie może informować o ilości przyznanych przez siebie głosów w poszczególnych konkurencjach.

- punktacja: suma punktów z głosowania publiczności oraz głosów Jury wyłoni zwycięzcę wyborów. W przypadku takiej samej ilości punktów u dwóch lub więcej kandydatów – decyduje zwycięstwo w głosowaniu Jury.

- po zakończeniu zliczania głosów spisany zostaje Protokół Głosowania ( Załącznik Nr.1 ) w którym umieszczona będzie informacja o ilości punktów uzyskanych przez Kandydatów w głosowaniu publiczności oraz o sumie punktów uzyskanych przez każdego z Kandydatów w głosowaniu Jury .

  10. Ogłoszenie wyników ma miejsce natychmiast po zliczeniu wszystkich głosów i wyłonieniu zwycięzcy. Do wiadomości publicznej zostaje podany fakt zwycięstwa w głosowaniu publiczności oraz imię ( pseudonim ) zwycięzcy tytułu Mr. Rubber Poland 2022.

  11. Zwycięzca Wyborów ma prawo używania tytułu Mr. Rubber Poland przez okres 1 roku od daty wyboru lub do czasu wybrania kolejnego zwycięzcy wyborów.

  12. Zwycięzca Wyborów oraz 1st Runner-up otrzymują nagrody od Sponsorów 

stem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

bottom of page